Zeka Testlerine Ne Zaman ve Hangi Durumlarda Başvurulmalıdır?

0
Zeka Testleri

Bütün  anne-babalar  çocuklarının zekasını merak ederler. Çocukların problem çözme ve akıl yürütme tarzı hep zeka belirtisi olarak yorumlanır. Becerileri ve farklılığı ile çevresi tarafından fark edilen çocukların aileleri çocuklarının bir uzman tarafından değerlendirilmesini veya Zeka Testi yapmasını talep edebilirler.

Sadece çocuğun ne kadar zeki olduğunu belgelemek için test uygulanması uzmanlar tarafından tavsiye edilen bir durum değildir. Zekanın ölçülmesi diğer fiziksel ve fizyolojik ölçümler kadar somut değildir. Sayısal bir IQ skoru elde edilmekle birlikte bu veri daha çok klinik değerlendirmelerde kullanılmaktadır.

Araştırmalar bize yaşamın ilk yıllarında üstün yetenekli olan çocukların bu özelliklerini yaşamlarının ilerleyen yıllarına da taşıyabildiklerini göstermektedir. Bununla birlikte unutulmamalıdır ki zeka değişmez bir bütün değildir. Yıllara göre değişebilir ve belli farklılıklar gösterebilir.

Çocuklar okulda, evde veya başka sosyal ortamlarda okul başarısı, uyum ve davranış problemleri yaşıyorlarsa yapılacak bazı değerlendirmelerin ardından zeka testi yapılması gerekebilir.

Zeka testine ihtiyaç duyulmasının nedeni çocuğun olası bir öğrenme güçlüğünün saptanması olabileceği gibiüstün zihin gücüne sahip oluşunun saptanması da olabilir. Çünkü her iki uçta da çocuklar uyum ve davranış sorunları yaşayabilirler. Bu sorunların nedenlerinin neler olabileceğinin saptanması aşamasında zeka testleri bize çocuk hakkında ayrıntılı bilgiler sunar.

Share.

Comments are closed.