Türkiye’de Üstün Zekalı / Yetenekli Çocukların Eğitimi

0
Üstün Zekalı / Yetenekli Çocuklarda Eğitim Farkındalığı

Türkiye’de üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklar için yeterli eğitim öğretim imkanı bulunmamakla birlikte bu konu üzerinde yeni yeni durulmaya başlanmıştır. Bilindiği gibi Türkiye’de ilköğretim ve lise eğitimi müfredat dahilinde belirlenir. Müfredat bir diğer anlamı ile normal öğrenme kapasitesine sahip olan çocuklar için oluşturulmuş bir eğitim programıdır. Oysa üstün zekalı / yetenekli çocuklar birçok özellikleri bakımından yaşıtlarından farklı özellikler gösterirler.  Bu nedenlerden dolayı Üstün zekalı çocuklar yaşıtları ile aynı eğitimi almaktadırlar.

Sınıf öğretmeni sınıfında bazı düzenlemeler yaparak sınıf içindeki bu eksiklikleri giderebilir.

 

Sınıf Ortamında Yapılması Gereken Düzenlemeler:

 

Bu çocukları motive edecek ve derse katılımlarını sağlayacak daha zor sorular sorulmalıdır.

Sınıfta yapılan çalışmalarla bağlantılı fakat yaşıtlarından farklı olarak araştırma ve inceleme ödevleri vererek derse katılımları sağlanmalıdır.

Bu çocuklara İlgilendikleri bir konu ya da konularla ilintili olarak proje ödevleri verilerek kendilerini ifade edebilmelerine fırsat verilmelidir.

Sınıf başkanlığı, eğitsel kol başkanlığı gibi sosyal ve sorumluluk anlamında kendilerini ifade edebilecekleri görevler verilmelidir.

Bu çocuklar sınıftan farklı ve özgün öğrenme kapasitesine sahip oldukları için çocukların sınıf içinde ilerlemesinde fırsatlar verilmelidir.

Matematik, fen bilimleri gibi derslerde daha özgür ve ileri çalışmaları teşvik edilmelidir. Birbirini tekrar eden konular ve araştırmalar bu çocukların çabuk sıkılmasına neden olabilir.

Bazı konuların akranlarına öğretilmesinde sınıf içinde sorumluluk verilmelidir.

 

Sınıf İçinde Yapılmaması Gerekenler

Aynı konularla ilgili çok uzun ve benzer nitelikte ödevler verme. Tek düze, tekrarlayan görevler ve ödevler verme. Alışılmışın dışındaki görüşlere kapalı olma ve bu görüşlerini reddetme.  Zamanlarını boşa harcatma. Sırf zaman doldurmak adına gereksiz görevler verme.

 

Share.

Comments are closed.