Üstün Zekalı Çocukların Eğitiminde Dikkat Edilecek Unsurlar

0
Üstün Zekalı Çocuklara Ayrı ve Özgün Eğitim:

Üstün zekalı çocukların gruplandırılarak eğitim öğretim faaliyetleri yapılmasıdır. Bu gruplamanın

Özel Okul kurum ve kuruluşlar:

Üstün zekalı /  yetenekli çocuklar için farklı okulların açılması ve bu okullarda eğitim öğretim yapılmasıdır. Bu okullar bir konsept okul olabileceği gibi belirli bir konuya özel olarak eğilen okullar da olabilir. Türkiye’de bunun örnekleri mevcuttur örneğin fen liseleri, anadolu güzel sanatlar liseleri vb.

Üstün yetenekli çocuklar için özel düzenlenmiş bu program ya da okulların Yararları şunlardır:

Böyle bir eğitim ortamı öğrenciler arasında rekabeti arttırdığından kısmen daha başarılı ya da azimli öğrenciler diğerlerini de tetikler.

Özel eğitim verilmesi kendilerini yalnız olmadıklarını hissetmelerini dolayısıyla sosyal anlamda gelişimlerini olumlu yönde destekleyen bir durumdur.

Bu çocukların ihtiyaç duydukları eğitim programı homojen ortamda daha rahat sağlanabilir.

Farklı alanlarda çocukların öğrenmelerine yardımcı olacak zenginleştirilmiş eğitim ortamı sunmak mümkün olabilmektedir.

Bu eğitim ortamlarında üstün yetenekli çocukların eğitimi için hizmet verecek öğretmenlerin de seçilme şansı vardır.

Çocukların bireysel ilgileri ve yetenekleri yönünde ve kendi seviyelerinde gelişimleri sağlanabilir.

 

 

Üstün yetenekli çocuklar için özel düzenlenmiş bu program ya da okulların olası şu sakıncaları vardır:

Üstün zekalı / yetenekli  çocukların, diğer çocuklarla iletişimini sınırlandıracağından bulunmalarını toplumla bütünleşmelerini azaltabilir, bencil olmalarına neden olabilir, liderlik özelliklerinin gelişimini engelleyebilir,

Çocukların erken yaş dilimlerinde uzmanlık alanlarına yönlendirmek farklı alanlarda sağlayabilecekleri olası başarıları azaltabilir.  Bu nedenle de bu çocukların bir çok farklı ve ön plana çıkmasını istediğimiz özelliklerinin körelmesine sebep olunabilir.

Yukarıda yazan olumsuzluklar nedeniyle son zamanlarda üstün yetenekli çocuklara yönelik ayrı eğitim uygulamalarına çok fazla rağbet gösterilmemektedir. Ancak dahi seviyesinde bulunan çocuklar istisnadır.

Üstün zekalı / yetenekli çocuklar için düşünülmüş farklı eğitim modelleri de vardır Bunlar:

Birlikte Eğitim Modeli

Yaşıtlarıyla aynı sınıf ve ortamda eğitim almalarını teşvik eden model. Bu model farklı yapılandırma yöntemleri ile birbirinden ayrılmaktadır.

Hızlandırılmış Eğitim:

1) Okula Erken Başlama: Üstün zekalı çocukların takvim yaşı baz alınarak kendi yaş grubundan daha önce okul hayatına başlamaları gerektiğini savunur. Bu uygulama mental açıdan doğru çalışsa da çocukların bedensel, toplumsal ve duygusal gelişimleri dikkate alındığında doğru çalışmayabiliyor.

Beraberinde, okuldan hoşlanmama, duygusal ve toplumsal bakımdan iletişime geçmekte zorluk,  küçük kas gruplarının istenilen ölçüde mental (zihinsel) gelişime uyum sağlayamaması, bedensel etkinliklere katılmada çekingen ve beraberinde gelebilecek olan güven yitimi gibi olumsuz durumları getirebilir.

2) Sınıf Atlatma: Uygulanan zeka testlerine ve ölçümlerine dayanarak üstün zekalı çocukların bir ya da iki sınıf atlamasına dayanır. Çocuğun akademik gelişimi açısından olumlu olarak algılanmaktadır. Ancak, bu uygulamanın sakıncalı bazı tarafları da vardır. Çocukların sadece zihinsel gelişimlerini ön lana çıkarıp bedensel ve duygusal gelişimlerini yeterince desteklemediği düşünülmektedir

3) Zenginleştirilmiş Eğitim Ortamının Sunulması

Üstün zekalı, üstün yetenekli ve yaratıcı çocukların kendi yaşıtları ile aynı ortamda eğitim görürken zenginleştirilmiş eğitim programı ve materyalleri ile desteklenmesine dayanır.

En yaygın olarak kullanılmaya başlayan üstün yetenekli çocuklara uygun olarak kabul edilen  eğitim anlayışıdır.

 

Zenginleştirilmiş Eğitim Ortamının Yararları

Üstün zekalı çocukların toplumsal bütünleşmelerine katkı sağlar.

Üstün zekalı, üstün yetenekli çocukların zihinsel gelişimlerinin yanında sosyal ve fiziksel gelişimlerini de destekler.

Çocukların birbiriyle daha uyumlu ve esnek olmalarına olanak verir.

Share.

Comments are closed.