Üstün Zekalı / Yetenekli Çocuklar Nasıl Tespit edilir?

0
Üstün zekalı, üstün yetenekli çocukların tanılanmasında Stanford Binet ve Wisc R gibi zeka testleri ve ölçekleri kullanılır.

Son zamanlarda çocukların performanslarını belirlemek amacıyla  zeka testleri ve  ölçekleri dışında başka ölçüm araçları da kullanılmaya başlandı.

Üstün zekalıların tanılanmasında kullanılan test ve tekniklerin büyük kısmı Terman’ın yaptığı çalışmalara dayanmaktadır. Terman 30 yıl süreli boylamsal çalışmalar sonucu zeka kavramına birçok katkı sağlamıştır.  Bu çalışmalarda 3. – 8. Sınıf arası yaklaşık 250 bin çocuk incelemiş ve bu çocuklardan 1458 tanesinin üstün yetenekli olduğunu tespit etmiştir.

Grup Zeka Testleri: Üstün yetenekli / zekalı çocukların tespit edilmesi amacıyla kullanılabilen grup testleri mevcuttur. Bu testler öğretmen gözlemleri ile birleştirildiğinde daha etkili sonuçlar vermektedirler.

Başarı Testleri: Çocuğun farklı akademik alanlardaki becerilerini belirleme açısından kullanılabilmektedirler.

Bireysel Zeka Testleri: Üstün zekalı / yetenekli çocuğun yetenekleri hakkında daha kesin tanılamalar yapmamızı olanaklı kılan testlerdir.  Bu testlerde genellikle Zeka Bölümü’nün üstün zekalılığı belirlemedeki kriter  noktası ortalamanın +2 standart sapma üstü olarak kabul edilmektedir. Bir başka ifadeyle yaşıtlarının yüzde 98 inden performans bakımından iyi durumda olan çocuklardır.

Share.

Comments are closed.