Üstün Zekalı Yetenekli Çocukların Öğretmeni Nasıl Olmalıdır?

0
Üstün zekalı yetenekli çocukların öğretmenlerinin sahip olması gereken beceriler:

Üstün zekalı çocuklarla çalışmak hiç kuşkusuz zor bir alandır. Bu zor alanda öğretmenlerin sahip olması gereken bazı beceriler bulunmaktadır. Bu beceriler:

Öğrenmeye karşı ilgili olma

-Kuvvetli bir gözlem yeteneğinin bulunması

Yeterli bilgi birikimine sahip olma

-Öğretimde farklı ve özgün yöntemleri uygulamaya açık olma

Demokratik ve esnek bir tutum içinde olma

-Olayları çabuk analiz edebilme ve anında geri bildirim verebilme becerisi

Espirili bir tutuma sahip olma

-Ödüllendirme ve takdir etme becerilerine sahip olma

-İlgi alanında çeşitlilik gösterme

-İnsanların sorunlarıyla ilgilenme, empati yeteneği ve hoşgörü.

 

Üstün zekalı yetenekli çocuklarla çalışan kurum ve kişilerin karşılaştıkları üç önemli sorun vardır.  Bunlardan ilki üstün yetenekli çocukların tespit edilmesidir. Çünkü bu çocuklar tespit edilmedikleri taktirde zaman içerisinde ortadan kaybolabilirler. İkincisi ise, tespit edilen öğrencilerin bireyselleştirilmiş eğitim planı doğrultusunda ihtiyaç duydukları özgün eğitim ortamını sunmaktır.  Üçüncü sorun ise, üstün yetenekli çocukların uygun eğitim öğretimlerle kısa sürede hayata aktif katılmalarının sağlanarak bu çocuklardan maksimum verim elde etmeye dayanır.

 

Share.

Comments are closed.