Zekanın Tanımı ve Ölçülmesi

0
Stanford-Binet Zeka Testi İle Zeka Ölçülmesi

Zeka, soyut düşünme, mantıklı düşünme yeteneği, planlama, problem çözebilme, karmaşık fikirleri kavrama, akil yürütme öğrenebilme yeteneklerini içine alan genel bir zihinsel potansiyel olarak tanımlanabilir.  Zeka, zeka testleri aracılığı ile geçerli ve güvenilir olarak ölçülür.

Stanford Binet, Wisc r gibi zeka testlerinin amacı zihinsel performansı ölçmek olduğundan, yaratıcılık, kişinin karakteri, kişiliği ölçmez ancak genel anlamda belli ipuçları verir.

Stanford Binet Zeka testinde de olduğu gibi Zeka Testlerinin  hepsi aynı zekayı farklı biçimlerde ölçmektedir. Bazı zeka testlerinde sözcükler ön plandayken bazılarında sayılar  bazılarında ise kültürel bilgi ağırlıklı olarak kullanılır.

Zeka bölümü kavramı  “çan eğrisi” denilen bir eğri ile temsil edilir. İnsanların büyük bir kısmının ortalama IQ skoru 100 olarak kabul edilir.  Amerikalıların yüzde üçünün zeka seviyesi  130’un üzerindedir.

Zekayı belirleyen etmenler hala tam olarak anlaşılamamakla birlikte son yapılan araştırmalar zekayı  nöronların iletim hızı, glikoz emilimi ve beynin elektriksel aktivitesi ile ilişkilendirmektedirler.

Yüksek bir zeka kapasitesine sahip olmak beraberinde iyi bir analiz yeteneği ve akıl yürütme becerisi getireceğinden elbette iyi bir avantajdır. Bunun karşısına denk gelen düşük zeka bölümüne sahip olmak da uyum sağlama becerisi bakımından elbette bir dezavantaj olarak düşünülebilir.

 

Share.

Comments are closed.