Stanford-Binet Zeka Testi Nasıl Uygulanır?

0

Stanford-Binet testi bireysel uygulanabilen bir testtir. Bir oturumda bir kişiye uygulanır. Testin uygulaması ortalama 30-60 dakika aralığındadır.

Stanford-Binet bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zekâ testidir. Uygulama sonucunda bireye ait zekâ yaşı ve zekâ bölümü elde edilmektedir. Süreye dayalı bir test değildir.

Stanford Binet Zeka Testi sonrası çocuğun genel bir zeka değeri ortaya çıkar. Bu zeka değerini ortaya çıkartan birçok bileşen vardır. Bu bileşenler testin kendi içindeki alt testleridir. 

Stanford Binet Zeka Testi uygulayan testörün inisiyatifinde teste başlanacak yaş belirlenir. Bu yaş genellikle takvim yaşı ya da takvim yaşın bir alt yaşıdır.  Eğer çocuk kendisine verilen soru yönergelerinde başarısız olursa altta bulunan yaş dilimlerine inilir. Bütün soruların doğru cevaplandığı yaş çocuğun temel yaşı olarak kabul edilir. Temel yaş tespit edildikten sonra testör daha ileriki yaş sorularını çocuğa uygular. Çocuğun hiçbir test basamağını bilemediği noktada test sonlandırılır.

Test puanlanır sonrasında temel yaşın üzerine eklenen verilmiş doğru cevaplarla çocuğun zeka yaşı bulunur. Sonrasında takvim yaşı ve zeka yaşından hareketle Zeka Bölümü hesaplanır.

Stanford-Binet Testinde Zeka Bölümü Hesaplanırken

Zeka Bölümü= Takvim yaşı / (Bölü) zeka yaşı x 100

Share.

Comments are closed.