Stanford – Binet Zekâ Testi Soruları Nasıldır?

0

Stanford – Binet Zekâ Testi Soruları Nasıldır?

Stanford-Binet Zeka Testi sonrası çocuğun genel bir zeka değeri ortaya çıkar. Bu zeka değerini ortaya çıkartan birçok bileşen vardır. Bu bileşenler testin kendi içindeki alt testleridir.

Stanford-Binet Zeka Testinde Bunlar: Sözel akıl yürütme, sözcük dağarcığı, kavrama, saçmalıklar, sözel ilişkiler, soyut/görsel akıl yürütme, örüntü analizi, kopyalama, matrisler, kağıt kesme ve katlama, niceliksel akıl yürütme, nicelikler, sayı dizileri, kısa süreli bellek, boncuk belleği, cümle belleği, sayı belleği, nesne belleğidir.

Çocuklar için daha uygun olan Stanford-Binet Zeka Testi soruları incelendiğinde :

2-3 yaşlarındaki çocuklara şekiller, küplerle kule, köprü yapma,

4 yaşındakilere, eşya ve resim tanıma,

7 yaşındakilere benzerlikleri bulma,

8 yaşındakilere sözcük dağarcığı ve öyküleri hatırlama,

9 yaşındakilere sözel saçmalıklar ve tersinden sayı tekrarı, yetişkinlere sözcük dağarcığı, atasözleri ve yön bulma şeklinde sorular sorulur yaptırılır.

Çocuğun takvim yaşı ve test performansı değerlendirilerek sonrasında bir sonuca varılır.

Share.

Comments are closed.