Neden Stanford – Binet Zekâ Testi Yaptırmalıyım?

0
Neden Stanford-Binet Zeka Testi?

Bireysel zekâ ve yetenek testlerinden en çok kullanılanlardan biri Stanford-Binet Zekâ Testi Testidir.

Zekâ ve yetenek testleri kendi içinde; Psikolojik testler, yetenek testleri, kişilik testleri, ilgi ve tutum testleri olarak sınıflandırılabilir. Psikolojik testler ve ölçüm araçları bireyler arasında gözlenen çeşitli nitelik farklarını ölçmek için ortaya çıkmıştır.

Çocukların yeterli ölçüde tanınabilmesi  için, ilgi ve yetenekleri, başarı ve başarısızlıklar, bireysel ve sosyal uyum düzeyleri, değer yargıları yetiştiği ortam ve pek çok özellikleri bilmemizde yarar vardır.

Zeka testleri, temelde iki durumda uygulanır: Yetersiz performans ya da üstün performans. Her iki durumda da, çocuğun bir sonraki adımının planlanması önemli.

Yetersiz performansa bağlı olarak zeka testi uygulanacaksa öncelikle aşağıdaki durumların gözlemlenmesi gerekiyor.

– Okuma, yazma, aritmetik becerilerinde yetersizlik, öğrenme hızında yavaşlık gibi akademik performansla ilgili becerilerinde süreğen eksiklikler olması.

– Sosyal ortamlara uyum sağlayamama, özbakım becerilerini yerine getirmekte yetersiz kalma, günlük ihtiyaçlarını kendi başına gidermekte zorlanma gibi genel gelişim tablosunda süreğen eksiklikler göstermesi.

Üstün performansa bağlı olarak zeka testi uygulanacaksa da aşağıdaki durumlara dikkat edilmeli.

– Güçlü merak duygusu ve hafıza, yüksek öğrenme hızı, akıl yürütme becerisine sahip olması.

– Zengin bir kelime hazinesi, kavram bilgisi, dil becerilerine sahip olması.

– Zengin bir hayal dünyasına ve yaratıcılığa sahip olması.

Stanford Binet Zeka Testi de çocukları daha iyi tanıyabilmemiz için bize belli ipuçları verir. Test sonrasında çocuğu hakkında net bir bilgiye sahip olan aileler çocuğun aile ve okul yaşantısını yeniden yapılandırmak için bir yol haritasına sahip olmuş olurlar.

Share.

Comments are closed.