Stanford-Binet Zeka Testi Tarihçesi

0

Stanford-Binet Zeka Testi hazırlanmış ilk zeka  testidir.

Fransız okul sistemi için Sorbonne Üniversitesi  psikoloji bölümü yöneticisi olan Alfred Binet ve çalışma arkadaşı Theodore Simon tarafından hazırlanan test bir dizi soru yönergesi ile Paris’teki okul çocuklarının hangilerinde zihinsel gerilik veya öğrenme güçlüğü bulunduğunu tespit etmeye çalışmışlardır.

İlk Stanford-Binet Zeka Testi 1905’te tamamlanmıştır.

İlk test içeriğinde artan zorluk derecesi artan sadece 30 adet soru bulunuyordu. Testör, teste ilk sorudan başlayarak çocuğun cevap veremedği soruda testi sonlandırıyordu.  1908 yılında bu test her yaş grubundaki ortalama bir çocuğun performansını tahmin edebilecek kadar veri toplanmayı başardı.

Bu test sonuçlardan sonra zeka yaşı kavramı ortaya çıktı. Örneğin takvim yaşı 5 olan bir çocuğun zeka yaşının da 5 olması demek bu çocuğun ortalama bir zekaya sahip olduğu anlamı taşıyordu.1920 li yıllara gelen kadar çok sayıda Binet uyarlaması geliştirildi. L. M. Terman tarafından geliştirilip 1926’da yayınlanan test bu geliştirilen testler arasında en çok bilinen testtir.

Zeka bölümü kavramını psikoloji literatürüne kazandıran kişi de yine Terman olmuştur. Zeka Bölümü zekayı sayısal anlamda ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır.  Zeka Bölümü kavramında ortalama bir zekaya sahip insanın zeka bölümü 100 olarak kabul edilmiştir.

Stanford-Binet Zeka Testi 1916’dan bu yana dört kez revize edilmiştir. Testteki yenilemelerin nedenlerini şu şekilde özetlemek gerekir:

1) Dil kendini yenileyen bir kavramdır. Dildeki gelişmeler ve yenilikler zeka testi sonuçlarını doğrudan etkilemektedir.

2) Test sonuçların bazı bölgelerde ve ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor olması.

3) Bazı sorunlara verilen cevapların testi uygulanan çocuğun kız ya da erkek olmasına göre farklılık göstermesi.

4)  Bazı sorunlarınsa yaş gruplarını ayıramaması nedeniyle her yaş grubundaki çocukların bu sorulara doğru cevaplar vermesi.  Sonraki düzenlemelerle testteki bu sorunlar ortadan kaldırılmıştır.

1972 yılında puanlama normları standartları yeniden belirlenmiş ve beyaz olmayanlar için yeni normlar eklenirken test maddelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Stanford Binet testinin son sürümü 1985 yılında yayınlanmıştır. Testin eksik görülen kısımları yeniden revize edilerek Stanford-Binet testinin 15 farklı alt testi zekanın göstergeleri kabul edilen dört tür zihinsel yeteneği ölçecek şekilde düzenlenmiştir:

Sözel yargılama, soyut/görsel yargılama, niceliksel yargılama ve kısa süreli bellek.

Share.

Comments are closed.